Bijeenkomst ‘Kennis en kunde’ op GRC voorziet in behoefte

26 jan 2016

Op donderdag 14 januari kwamen, op uitnodiging van de Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Restauratie Centrum, zo’n 25 vertegenwoordigers van de Kennis en Kunde-bedrijven in Gelderland bijeen in het gebouw van het GRC. Het was een divers samengesteld gezelschap, van schilder tot rietdekker tot restauratiebouwbedrijf.

Kennis en Kunde

Een monument heeft bijzondere aandacht nodig en moet met vakmanschap, kennis, kunde en zorg worden behandeld. Want eenmaal verdwenen historisch materiaal komt nooit meer terug. De provincie heeft daarom het kwaliteitsbeleid ‘Gelderse Voet’ ontwikkeld, met de Kwaliteitsregeling Kennis & Kunde als belangrijk onderdeel. De provincie hecht aan het verbeteren van de uitvoeringskwaliteit en wil die, bij voorkeur met gekwalificeerde restauratiebedrijven, stimuleren. Het is de bedoeling, uitdrukkelijk in dialoog met die bedrijven, te kijken naar de scholingsbehoefte. En daarin speelt het GRC natuurlijk een belangrijke rol, met o.a. opleidingen, cursussen en een documentatiecentrum.

Behoefte aan duidelijkheid, netwerken en kennisdeling

Joop van Burk schetste de initiatieven die het GRC het afgelopen jaar genomen heeft, met bijzondere aandacht voor het thema duurzaamheid. Voorbeelden daarvan zijn de oprichting van een kennisplatform en het opzetten van de leergang ‘innovatief en duurzaam restaureren’. Ernst van der Grijp van de Monumentenwacht schetste vervolgens de ontwikkelingen in het kader van de Kennis en Kunde-regeling. En Wilfred Mengerink nam het gezelschap daarna mee langs voorbeelden van goed en slecht restauratiewerk. Dat leidde natuurlijk tot veel vragen en opmerkingen en een levendige discussie.

Conclusie van de middag was, dat het heel goed is elkaar op deze manier te ontmoeten en kennis te delen. Daarom zullen het GRC en de Monumentenwacht dit soort bijeenkomsten ongetwijfeld vaker organiseren!

Terug naar overzicht