Bericht van Jan Gersen: Anders dan anders

21 dec 2020

“Het afgelopen jaar was anders dan anders en dat geldt ook voor de komende feestdagen.” Jan Gersen, directeur van het GRC, kijkt terug op 2020 en blikt vooruit. “In dit bijzondere jaar zijn er weer veel activiteiten gestart of ingepland. Het was goed om alles zoveel mogelijk door te laten gaan, maar de fysieke bijeenkomsten hebben toch onze voorkeur. De restauratiebranche is nu eenmaal een omgeving van aanschouwen, voelen en doen. Het GRC wil graag een ontmoetingscentrum zijn voor betrokken partijen in de restauratiebranche. Hopelijk kunnen we in 2021 vanuit een nieuwe locatie onze ambities verder ontwikkelen.”

“Wat is 2020 een bijzonder jaar geworden. Wie had aan het begin van het jaar kunnen bedenken hoe de wereld er nu uitziet. Toen mijn vrouw en ik in februari de eerste mondkapjes op Schiphol zagen, moesten we hier nog om lachen. Echter, COVID 19 is nu een onderdeel van ons leven geworden. Het virus dat zoveel anders heeft gemaakt. Samenleven, werken recreëren, alles. Mensen werden ernstig ziek en overleden. Na een zomer waarin het de goede kant op leek te gaan, zijn we nu weer in een kritische fase beland. Gelukkig gloort er licht aan de horizon omdat er een vaccin op komst is. Wij mogen in ons rijke Nederland van geluk spreken dat we de mogelijkheid krijgen om te vaccineren. Niet overal op de wereld zal dit het geval zijn.

Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) beleefde een dynamisch jaar, dat voorbij is gevlogen. Nadat ik in januari het stokje als directeur van Joop van Burk overnam, namen we op donderdag 12 maart afscheid van Joop. Onder het genot van een heerlijke maaltijd werd er teruggeblikt op de afgelopen jaren en werd Joop bedankt voor zijn inzet. Gelukkig blijft Joop betrokken bij het GRC als adviseur. Joop bedankt!

In dit bijzondere jaar zijn er weer veel activiteiten gestart of in planning gezet. Diverse cursussen werden gehouden in samenwerking met het NRC en NCE. Sommige live, andere digitaal.

Bijeenkomsten van ons netwerk (waaronder Gelderse Erfgoed Alliantie, Monumentenwacht Gelderland, Graafschap College, Kennisnetwerk, Groene Grachten, Provincie Gelderland, Reuversweerd) werden ook voor het grootste deel digitaal gehouden. Het was goed om alles zoveel mogelijk door te laten gaan, maar in veel gevallen zijn de echte fysieke contacten en bijeenkomsten toch te prefereren. De restauratiebranche is nu eenmaal een omgeving van aanschouwen, voelen en doen.

Een hoogtepunt dit jaar was de ontvangst van minister van Engelshoven en gedeputeerde Peter Drenth op Reuversweerd. Jos van de Zande organiseerde een inspirerende bijeenkomst rond het thema opleiden van nieuwe restauratiespecialisten. Bouwbedrijf Hoffman zorgde voor een goede entourage en voor studenten, die goed die in gesprek gingen met de minister. Prima PR voor het GRC op deze zonnige dag.

De mobiele erfgoedexpositie was deze zomer in de Eusebius-kerk in Arnhem te bezoeken. In de weekenden waren er diverse goed bezochte workshops onder leiding van Charlotte Ponjeé.

Onze nieuwe MBO-3 opleiding Technicus Hout & Restauratie is in september (onder leiding van Roy Jansen) van start gegaan met 8 studenten! De hiervoor noodzakelijk aanpassingen in de werkplaats werden uitgevoerd. We hopen deze 3 jarige dagopleiding de komende jaren verder uit te bouwen. Het blijkt dat deze ‘start’ opleiding in een behoefte voorziet. Zowel zij-instromers als onder-instromers (jong en al wat ouder), hebben zich aangemeld. De leslocatie op Arnhems Buiten is getransformeerd tot een betekenisvolle leeromgeving waar praktijk- en theorielessen worden gegeven.

De MBO-4 opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen is (in samenwerking met het NCE) opnieuw gestart met 18 deelnemers. De studenten van de eerste lichting hebben  in december 2020 hun diploma ontvangen. Een mooi succes, en een prima prestatie van de deelnemers.

De campagne ‘Ieder zijn vak’ is in 2020 gestart en gaat volgend jaar volle kracht verder met een doelgroepgerichte benadering gericht op het werven van nieuwe restauratiespecialisten. Het GRC doet er samen met Monumentenwacht Gelderland alles aan om de restauratiesector nog beter in de markt te zetten.

Er werden diverse bezoeken aan Kennis en Kunde bedrijven afgelegd om wensen en ideeën op te halen, zodat het GRC nog beter in de behoefte van deze bedrijven kan voorzien.

Kortom, het vorig jaar opgezette Aanvalsplan Vakmanschap komt zo op diverse fronten tot uitvoer.

Het GRC is, samen met de Monumentenwacht Gelderland, druk bezig met het zoeken van een nieuwe locatie. Wij moeten ons pand B06 op Arnhems Buiten verlaten. We onderzoeken op dit moment meerdere opties. Ons toekomstige pand moet ons de mogelijkheid geven zowel praktische als theoretische opleidingen uit te voeren. Het GRC als echt (netwerk) centrum voor de restauratie zal zich op een nieuwe locatie verder kunnen ontwikkelen.

Het restauratievak ontwikkelt zich met nieuwe (duurzame) technieken naast de traditionele ambachten. Het GRC streeft ernaar, om voor alle betrokken partijen in de restauratiebranche een vraagbaak en ontmoetingscentrum te zijn. Hopelijk kunnen we in het nieuwe jaar van start vanuit een nieuwe locatie.

Ik wil iedereen die zich het afgelopen jaar voor het GRC heeft ingezet hartelijk bedanken en spreek de wens uit, dat we volgend jaar samen de schouders onder een mooi, gezond en inspirerend 2021 kunnen zetten.

Gelukkige feestdagen en een goed nieuwjaar!

Jan Gersen

Terug naar overzicht