Basistraining Monumentenzorg voor niet-monumentenzorgers op 1 en 22 december

3 nov 2016

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren, als Samenwerkingsverband Cultuurhistorie, dit jaar nog tweemaal een basistraining monumentenzorg voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten. De trainingsmiddag is ook interessant voor woningbouwcorporaties met monumentaal bezit.

Kerngegevens
Data: De cursussen worden dit jaar gegeven op 1 en op 22 december, van 13.00 uur tot 17.00 uur

Voor wie: medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten en medewerkers van woningbouwcorporaties met monumentaal bezit.

Plaats: Gelders Restauratie Centrum, Kamp Koningsweg, Koningsweg 23a, 6816 TD Arnhem.

Kosten: Deelname is gratis, maar er geldt een maximum van 15 deelnemers.

Aanmelding: Gelders Genootschap via info@geldersgenootschap.nl

Aangeboden door: het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland.

Behoefte aan meer specifieke kennis

Succesvolle monumentenzorg staat of valt met de uitvoeringskwaliteit van restauraties en verbouwingen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, het wettelijk toezicht en de handhaving daarvan. Vaak worden deze taken, of een deel ervan, uitgevoerd door allround medewerkers Toezicht en Handhaving. In de praktijk blijkt, dat er bij de medewerkers behoefte is aan meer specifieke kennis over monumenten. Deze basistraining monumentenzorg levert de benodigde kennis.

Inhoud van de training

Tijdens de middag zullen we met name ingaan op:

· algemene uitgangspunten in de monumentenzorg,

· omgang met historisch metselwerk,

· historische kozijnen, ramen en deuren,

· duurzaamheid, energiebesparing en monumentenzorg.

Naast concrete kennis besteden we ook aandacht aan de manier waarop je je eigen kennis verder kunt uitbouwen en waar je terecht kunt met vragen.

Terug naar overzicht