Afscheid ‘en petit comité’ van Joop van Burk als directeur van het GRC d.d. 12 maart 2020

19 mrt 2020

Nog nét voor de sluiting van alle horeca vanwege het Coronavirus, konden we op donderdag 12 maart met een kleine groep afscheid nemen van Joop van Burk als directeur van het GRC. Het werd, ondanks de dreigende gezondheidssituatie, een gezellige en optimistische bijeenkomst.

Joop en Jan

Per 1 januari van dit jaar nam Jan Gersen het directeursstokje over van Joop van Burk. Daaraan besteedden we in een uitgebreide blog al aandacht, maar in persoon hadden de belangrijkste samenwerkingspartners van het GRC nog geen gelegenheid gehad Joop ‘de elleboog te stoten’. Daarom kwamen 14 mannen en vrouwen naar ‘De Kookplaats’ op Arnhems Buiten om, bij een driegangendiner, officieel  afscheid te nemen van Joop en zijn vrouw Els. Hoewel, dat afscheid is relatief, omdat Joop als adviseur de komende tijd nog aan het GRC verbonden zal blijven.

Bert Berghoef

Zonder toespraken kan zo’n afscheid natuurlijk niet, maar op verzoek van Joop werd dat tot een minimum beperkt.  Bert Berghoef, voorzitter van het bestuur van het GRC, roemde de inmiddels oud-directeur omdat hij van het ‘kleine’ GRC een volwassen organisatie heeft kunnen maken. Zijn aanpak van ‘confronteren met behoud van relatie’ is een succesvolle gebleken. En die relatie met anderen is van essentieel belang; “zonder samenwerking gebeurt er niks”, stelde Joop ook in zijn afscheidsblog van eind vorig jaar.

Samenwerking.

Zo werkt het GRC nu samen met het NCE en NRC, de HAN, het GC en JNB Partner in Leren en Ontwikkelen op het gebied van opleidingen en cursussen. Cursussen op het gebied van groen erfgoed hebben we samen met de Vereniging van Erfgoedhoveniers opgezet. In de Erfgoed Alliantie werken zes Gelderse erfgoedorganisaties samen voor de instandhouding van ons gebouwd erfgoed en in het Netwerk Duurzaamheid & Innovatie wisselen bedrijven, eigenaren van erfgoed en adviseurs kennis uit. In de afgelopen 6 jaar heeft die samenwerking dus een hoge vlucht genomen. Dat geeft het GRC een volwassen plaats in de erfgoedinfrastructuur van de provincie.

Terugkijken

Na een toespraak van Jos vd Zande, (oud provincie-ambtenaar van Gelderland en projectleider van de restauratie van Buitenplaats Reuversweerd ) over de afgelopen dertig jaar waarin zij elkaar regelmatig tegenkwamen, nam Joop zelf het woord. Met een vriendelijk woord voor iedereen, waarin naast de inhoud ook het belang van humor aan bod kwam, bedankte hij, behalve zijn vrouw, de naaste samenwerkingspartners, zoals het bestuur, de nieuwe directeur, stafmedewerkers e.d. voor de goede samenwerking. Met het aanbieden van een collage van foto’s en een kopje koffie werd de avond afgesloten. Het GRC kan terugkijken op een succesvolle periode van groei naar volwassenheid. De nieuwe directeur, Jan Gersen, kan voortbouwen op het fundament dat door Joop gelegd is.

Terug naar overzicht