2-de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren van gebouwd erfgoed start in februari 2017

4 nov 2016

In vervolg op de zeer gewaardeerde eerste editie in 2016 willen GRC en HAN in februari 2017 voor de tweede keer starten met deze baanbrekende leergang. Hoewel er zich al een behoorlijk aantal deelnemers hebben aangemeld, is er –zeker met het oog op het beoogde teamwork- nog plaats voor deelnemers. Om deze te kunnen werven is de aanvankelijke startdatum in november doorgeschoven naar februari.

Restaureren is in korte tijd een stuk ingewikkelder geworden. Bij de instandhouding van cultureel erfgoed is kennis van alleen historische waarden, materialen en constructies niet meer voldoende. Steeds vaker moeten we ook rekening houden met duurzaamheid én met economische exploitatie en onderhoud. Deze vorm van restauratie vraagt om de allernieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Innovatief en energiebesparend restaureren vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om samen te werken, kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. Om dat te leren, werken deelnemers tijdens de leergang in twee teams aan een concrete restauratie-opgave. Bij de intake en plaatsing van deelnemers wordt met name ook aandacht besteed aan een qua disciplines evenwichtige samenstelling van de teams.

De opgave waar de beide teams deze keer aan werken is een rijksmonumentale boerderij in Gelderland met een hoge cultuurhistorische waarde, die zowel het exterieur, als het interieur betreft. De uitdaging bij deze boerderij is bij de verduurzaming rekening te houden met de historische waarden en detailleringen en toch isolerende/energiebesparende maatregelingen te treffen die daarbij bouwfysisch geen problemen gaan opleveren.

De 1e editie van de leergang, die in het voorjaar van 2016 is gehouden, is zeer positief beoordeeld door de deelnemers. Wilt u weten wat zij ervan vonden? Bekijk hier de video.
De 2e editie van de leergang, aangescherpt op enkele onderdelen, start op 16 februari 2017 en bestaat uit 7 bijeenkomsten. De kosten bedragen € 3.300,-.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Jos Nij Bijvank (hoofddocent, 06-20407317) of Andrea Bloemendaal (cursuscoördinator HAN, 026-3658139).

U kunt zich aanmelden via de website van de HAN.

Met vriendelijke groet,

Joop van Burk                                                                                     Eric Zinger
Directeur Gelders Restauratiecentrum                                               Opleidingsmanager HAN

Terug naar overzicht