7de bijeenkomst LIER: presentatie van de plannen voor het Keunenhuis

23 jun 2016

De zevende en laatste dag van de leergang ‘Innovatief en Energiebesparende Restaureren’ stond in het teken van de presentatie van de plannen voor het Keunenhuis.
Een onafhankelijke toetsingscommissie, waarin ook de opdrachtgever Natuurmonumenten zitting had, velde daarover een oordeel.

Evaluatie

Aan het begin van de bijeenkomst werd door cursusleider Jos Nij Bijvank en Joop van Burk, directeur van het GRC, met de deelnemers geëvalueerd. Zij nodigden hen met name uit, behalve naar de sterke punten, te kijken naar waar de leergang verbeterd kon worden. Want vooral daarin ligt de kracht van vooruitgang. Uit de evaluatie bleek, dat de deelnemers positief waren over het enthousiasme en de deskundigheid van docenten en begeleiders. Inhoudelijk zat de leergang goed in elkaar, maar de volgorde van de verschillende kennismodulen kon wellicht nog wat slimmer ingericht worden. De (ruimte voor) zelfwerkzaamheid diende volgens sommigen aan het begin van de cursus ook nog wat meer gecreëerd en gestimuleerd te worden, zodat het zwaartepunt niet helemaal op het eind van de cursus komt te liggen.

Presentaties

Het was mooi om te zien dat de teams verschillende invalshoeken hadden gekozen om de duurzame ambities voor het Keunenhuis waar te maken. De deelnemers hadden de leergang steeds meer als team beleefd en zich als team voorbereid op de presentatie van hun plannen. Dat bleek, behalve door de gedeelde presentatie, ook duidelijk bij het beantwoorden van de vele, soms heel gedetailleerde, vragen van de toetsingscommissie.

De kracht van teamwork

De deelnemers benoemden ook naderhand heel specifiek de kracht van die multidisciplinaire teams, niet alleen als toegevoegde waarde voor de kwaliteit van de plannen maar zeker ook voor hun eigen ontwikkeling. Het werken met mensen uit andere disciplines was voor bijna allemaal een eye-opener geweest. Ruimte geven aan elkaars kennis en vaardigheden zorgde voor (veel) betere oplossingen.

Certificaat

Aan het eind van de middag gingen alle deelnemers met het welverdiende certificaat naar huis, maar niet voordat tijdens de borrel nog flink was nagepraat over de leergang en de (duurzame) ontwikkelingen in de restauratiesector. Wat dat betreft kwam de leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren precies op het juiste moment, zei een van de deelnemers. Rekening houden met duurzaamheid is dezer dagen van levensbelang voor de erfgoedsector.

De volgende leergang gaat in november 2016 van start!

Terug naar overzicht