19 april 2018: Duits-Nederlands forum ‘Ambachtelijk vakmanschap erfgoed’

28 apr 2018

Behoort u tot de Kennis & Kundebedrijven in Gelderland en baart het dreigend tekort aan vakmensen u zorgen? Kijk ook eens over de grens in Duitsland. 

Kom naar de Stevenskerk in Nijmegen

De provincie Gelderland, Monumentenwacht Gelderland en het Gelders Restauratie Centrum vragen aandacht voor een bijeenkomst, op donderdag 19 april aanstaande, in de Stevenskerk in Nijmegen. Nu de restauratiebouw weer fors aantrekt en er door vergrijzing en uitstroom een tekort aan gespecialiseerde vaklieden en leerlingen dreigt, is het goed om ook eens over de grenzen te kijken.

Programma

Wij nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst, in samenwerking met de Duits-Nederlandse Handelskamer.
U kunt als K&K-bedrijf kennismaken met Duitse restauratiespecialisten en netwerken met uw Duitse én Nederlandse vakgenoten. Het programma duurt, van de inloop om 15.00 uur, tot ca. 19.30 uur, inclusief speed dating-gesprekken met voor u interessante bedrijven. Van Duitse kant nemen onder andere metaal-, natuursteen, schilder-, installatie en timmerbedrijven deel. Er zijn ook vertegenwoordigers van de Duitse Handwerkkamers aanwezig.

Wilt u zo vriendelijk zijn zich van tevoren aan te melden bijk.feldmann@dnhk.org ?

Nadere informatie
Download de pdf van de provincie, MW en GRC…
..of kijk direct op de website van de Duits-Nederlandse Handelskamer. Daar staat ook een lijst met de deelnemende bedrijven.

Terug naar overzicht