Opleidingen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC kunnen, met enige aanpassing, gelukkig weer doorgang vinden. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden. N.B. Voor de bouwsector is per 30 maart de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’ actief. Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken tijdens de Coronacrisis: https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Leergang innovatief en energiebesparend restaureren van gebouwd erfgoed

Het GRC en de HAN organiseren in 2020 de vijfde, baanbrekende, leergang over toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen in de restauratiepraktijk. De leergang begint op 29 oktober. U kunt zich inschrijven tot 12 oktober.

In deze baanbrekende leergang behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Op dit terrein is de restauratiebranche vaak nog zoekende. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om toch goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Dit vraagt om inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. In deze leergang ontwikkelt u dus mede de praktijk van morgen.

Het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben gezamenlijk deze baanbrekende leergang ontwikkeld, die nu aan zijn vijfde uitgave toe is. De eerste vier zijn door de deelnemers zeer positief beoordeeld en natuurlijk hebben we in de evaluaties goed naar de deelnemers geluisterd om hem nóg beter te maken.
De kern is dit jaar het prachtige kasteel Neerijnen. Onder begeleiding van topprofessionals krijgt u de kans om hiervoor, in een multidisciplinair team, een innovatief restauratieplan te maken. Dit plan moet zeer hoog scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de kennis en ervaring die onze professionals uit de praktijk aanreiken en ‘prijsgeven’. Hiermee creëren we een unieke leeromgeving, die in de markt nog niet voorkomt.

De leergang start op 29 oktober 2020 en de uiterste inschrijfdatum is 12 oktober.  Hij bestaat uit zeven (tweewekelijkse) bijeenkomsten. Bent u betrokken bij de planvorming, voorbereiding en realisatie van restauratieprojecten en herbestemmingsprojecten en hebt u een hbo-denk- en werkniveau? Dan is deze leergang bij uitstek geschikt voor u. Ervaring in de restauratiesector is gewenst.

De kosten bedragen € 3300,- Er is geen BTW verschuldigd.

Het definitieve programma van 2020 vindt u hier
U kunt zich aanmelden via de website van de HAN      
Wilt u weten wat deelneners van de 1ste leergang ervan vonden? zie hier de video