Opleidingen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Leergang innovatief en energiebesparend restaureren van gebouwd erfgoed: start september 2022.

Het GRC en de HAN organiseren, in verband met alle onzekerheden die gepaard gaan met Corona, in 2022 de zesde, baanbrekende, leergang over toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen in de restauratiepraktijk. Hij begint, onder voorbehoud, in september 2022.

In deze baanbrekende leergang behandelen we de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen voor gebouwd erfgoed. Op dit terrein is de restauratiebranche vaak nog zoekende. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om toch goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Dit vraagt om inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. In deze leergang ontwikkelt u dus mede de praktijk van morgen.

Het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben gezamenlijk deze baanbrekende leergang ontwikkeld, die nu aan zijn vijfde uitgave toe is. De eerste vier zijn door de deelnemers zeer positief beoordeeld en natuurlijk hebben we in de evaluaties goed naar de deelnemers geluisterd om hem nóg beter te maken.
De kern is dit jaar het prachtige kasteel Neerijnen. Onder begeleiding van topprofessionals krijgt u de kans om hiervoor, in een multidisciplinair team, een innovatief restauratieplan te maken. Dit plan moet zeer hoog scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de kennis en ervaring die onze professionals uit de praktijk aanreiken en ‘prijsgeven’. Hiermee creëren we een unieke leeromgeving, die in de markt nog niet voorkomt.

De leergang start, onder voorbehoud, in september 2022.  Hij bestaat uit zeven (tweewekelijkse) bijeenkomsten. Bent u betrokken bij de planvorming, voorbereiding en realisatie van restauratieprojecten en herbestemmingsprojecten en hebt u een hbo-denk- en werkniveau? Dan is deze leergang bij uitstek geschikt voor u. Ervaring in de restauratiesector is gewenst.

De kosten bedragen € 3300,- Er is geen BTW verschuldigd.

Download hier het volledige programma van 2021. Nieuw programma voor 2022 volgt.

U kunt zich aanmelden via de website van de HAN   

Wilt u weten wat deelnemers aan de 1ste leergang ervan vonden? zie hier de video

Wat mooie sfeerbeelden van het bezoek van de deelnemers van 2021 aan de restauratie van het Kasteel Reuversweerd, vindt u hier: https://vimeo.com/659459966