9 juli 2018

Op woensdag 4 juli zijn de diploma’s uitgereikt van de laatste opleiding restauratietimmeren en –metselen op MBO-niveau 3 (door GRC en Graafschap College). De plek waar dat gebeurde, Buitenplaats Reuversweerd in Brummen, is bijzonder, niet alleen vanwege de geschiedenis maar ook vanwege de toekomst.

4 juli 2018

Op 26 juni jongstleden kwam het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op werkbezoek naar Landgoed Reuversweerd te Brummen. De daar gevestigde erfgoedwerkplaats en samenwerking met de TU Delft kunnen belangrijk zijn voor de restauratiepraktijk in Gelderland (en mogelijk heel Nederland).

29 juni 2018

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar deze zomer is het dan zover; het GRC gaat verhuizen naar Arnhems Buiten.

19 juni 2018

Het kennisnetwerk was dit keer te gast in het EET-LOKAAL in Zevenaar, onderdeel van het Landgoed Huis Sevenaer. Centraal thema vormden de mogelijkheden en toepassing van duurzame energie bij monumenten.

Pagina's