12 april 2018

Wij besteedden er op de site al aandacht aan, maar ook het blad 'Natuursteen' doet verslag van de bijeenkomst op 15 maart jongstleden.

29 maart 2018

Jos van de Zande deed, in opdracht van het GRC, een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de restauratiesector in Gelderland. De hoofdconclusie is dat we dringend nieuwe mensen moeten opleiden om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Maar hij kwam ook met aanbevelingen ter verbetering van die opleidingen.

28 maart 2018

Behoort u tot de Kennis & Kundebedrijven in Gelderland en baart het dreigend tekort aan vakmensen u zorgen? Kijk ook eens over de grens in Duitsland. 

22 maart 2018

Deze blog is, tegen de norm van internet in, een ‘long read’ geworden, omdat we het onderwerp zo belangrijk vinden. De zorg over de restauratiebranche zit het GRC namelijk in het hart.

20 maart 2018

Er is een dringende behoefte aan restauratie-vaklieden terwijl de aantallen leerlingen teruglopen. Het GRC probeert daar al een hele tijd wat aan te doen. In dat kader namen we ook deel aan de open avond bij het NRC in Amersfoort op 8 maart jongstleden.

Pagina's