Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
20 juli 2020

Op vrijdag 17 juli heeft Jan Gersen, directeur Gelders Restauratie Centrum, de mobiele erfgoed-expositie ‘Ieder Zijn Vak’ geopend in de Eusebiuskapel van de Eusebiuskerk. Die dag zijn ook de nieuwe letterdeuren aan de hoofdingang van de Eusebius in gebruik genomen. Deze tentoonstelling kwam tot stand in nauwe samenwerking met Tom Pegels van de provincie Gelderland en Meike Verhagen van de Eusebiuskerk.

15 juli 2020

Wil je een echte restauratietimmerman/vrouw worden, maar ben je ook benieuwd naar welke moderne technieken je bij je werk kunnen helpen? Schrijf je in voor de opleiding die begint op 31 augustus.

14 juli 2020

Vanaf zaterdag 18 juli start, in opdracht van het GRC en gesteund door de Eusebius en de provincie Gelderland, een coole, interactieve expositie over het restauratievak in de Eusebiuskerk in Arnhem. Met name jongeren kunnen van alles ontdekken en zelf doen. De Pers is van harte welkom op de opening van de expositie ‘Ieder zijn vak’ op vrijdag 17 juli om 15.00 uur in de Eusebiuskapel.

13 juli 2020

De monumentensector moet ook haar eigen klimaatdoelen halen volgens het Klimaatakkoord. En daarnaast is verduurzaming van monumenten essentieel voor het betaalbaar houden/krijgen van ons erfgoed. Daarom krijgt de toepassing van zonnepanelen meer ruimte. Hoeveel, dat moet nog blijken in de praktijk.

2 juli 2020

Via de digitale Kenniskaarten op de website delen de leden van ons kennisnetwerk Duurzaamheid & Innovatie de maatregelen die ze in hun projecten hebben toegepast. Vanaf nu zijn ze voor iedereen in te zien.

Het kennisnetwerk D&I: kennis vermenigvuldigen door het te delen
In het kennisnetwerk van het GRC en de Monumentenwacht Gelderland komen (Gelderse) professionals samen, die betrokken zijn bij innovatie en duurzaamheid van cultureel erfgoed. Dit netwerk komt regelmatig bijeen om te netwerken en kennis te delen, om elkaar zo te versterken.

Pagina's