Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
7 juli 2016

Financiële verankering
Provinciale Staten van Gelderland hebben het nieuwe beleidsplan 'Cultuur en erfgoed 2017 - 2020' goedgekeurd. Het Gelders Restauratie Centrum heeft daarmee een stevige financiële verankering gekregen voor de komende vier jaar. "Dankzij die budgetsubsidie hebben we de kans aan een aantal ambities te werken" zegt directeur Joop van Burk. "Daar zijn we heel blij mee, want we zijn echt ambitieus. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn het borgen en delen van kennis en kunde, het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvormen en het verbinden van innovatieve ontwikkelingen met het traditionele vakwerk."

4 juli 2016

Landgoed Klarenbeek
Het in begin van dit jaar in het leven geroepen ‘kennisnetwerk voor innovatie en duurzaamheid in de restauratie in Gelderland’ is een mix van eigenaren van gebouwd erfgoed, architecten, aannemers, installateurs, adviseurs en ambtenaren. De eerste bijeenkomst vond plaats op Landgoed Huis Schouwenburg in februari. Voor de tweede waren we te gast op landgoed Klarenbeek. Op het oude industrieel erfgoed Klarenbeek is namelijk veel aandacht voor duurzaamheid.

1 juli 2016

Openlucht museum
De 22 deelnemers aan de Restauratie-opleiding van GRC en Graafschap College hadden op vrijdag 16 juni hun afsluitende excursie van de opleiding van 2016. Die ging deze keer naar het Openluchtmuseum in Arnhem, en dat was geen toeval. Zoals het museum zelf zegt is het "een uniek Nederlands museum vol met originele boerderijen, arbeidershuisjes, molens, een kerk, schooltje, melkfabriek en ophaalbrug." Al die oude gebouwen zijn 'echt' en zitten vol met authentieke bouwmethoden. Dat was het ware doel van de rondleiding; extra informatie over al die historische constructies, technieken en materialen. Niet toevallig hebben een aantal leerlingen van de opleiding hier gewerkt. Dat het ook mooi weer was, er voldoende culinair te genieten viel, en de onderlinge sfeer ontspannen was, droeg bij aan de toegevoegde waarde van dit 'uitje'.

23 juni 2016

De zevende en laatste dag van de leergang ‘Innovatief en Energiebesparende Restaureren’ stond in het teken van de presentatie van de plannen voor het Keunenhuis.
Een onafhankelijke toetsingscommissie, waarin ook de opdrachtgever Natuurmonumenten zitting had, velde daarover een oordeel.

13 juni 2016

Op woensdag 8 juni 2016 hield de Statencommissie Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Erfgoed van de provincie Gelderland, een hoorzitting ter voorbereiding op vaststelling van het nieuwe beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017-2020.

Pagina's