13 oktober 2016

Op 13 oktober is de Cursus 'Historische tuinen en parken in theorie en praktijk' van start gegaan met de maximale 15 deelnemers. Er is zelfs een grote wachtlijst. Wordt dus zeker vervolgd.

5 oktober 2016

Vóór de vakantie hebben Joop van Burk (GRC) en René Bussink (Graafschap College), net als vorig jaar, een aantal restauratiebedrijven in de provincie Gelderland bezocht. De conclusie die daaruit naar voren komt is dat er een groeiende behoefte bestaat aan de restauratie-opleidingen van het GRC, maar dat vooral de kleinere bedrijven nog wel wat meer vlees op de botten nodig hebben om te kunnen investeren in opleiding van medewerkers. 

23 september 2016

Het GRC nam deel aan een 'werkatelier' van de provincie Gelderland. De Technische Universiteit in Delft was uitgenodigd om op verschillende lokaties duurzaamheidsmaatregelen te bespreken. Het werd een inspirerende dag. 

28 augustus 2016

Tijdens de evaluatie van de deelnemers was de hoofdconclusie duidelijk; “Precies op het juiste moment,” dus aanpassen en vooral doorgaan. Zie daarover de video.

Pagina's