12 juli 2016

De cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ leert je, vanaf 13 oktober van dit jaar, als hovenier of tuinbaas hoe je op juiste wijze werkt met historische tuinen en parken en hoe je onderbouwde keuzes kunt maken.

9 juli 2016

Sinds kort staat op de site van het GRC rechtsboven op de homepage een knop ‘Kenniskaart’. Dit is een digitaal informatiesysteem, dat helpt de aanwezige kennis over duurzaamheid en innovatie ook digitaal te ontsluiten. Vooralsnog worden die kenniskaarten alleen toegankelijk voor de leden van het Kennisnetwerk ‘Innovatie en duurzaamheid in de restauratie in de provincie Gelderland’. De bedoeling is, dat ‘de Kenniskaart’ kort na de zomer online komt.

7 juli 2016

Financiële verankering
Provinciale Staten van Gelderland hebben het nieuwe beleidsplan 'Cultuur en erfgoed 2017 - 2020' goedgekeurd. Het Gelders Restauratie Centrum heeft daarmee een stevige financiële verankering gekregen voor de komende vier jaar. "Dankzij die budgetsubsidie hebben we de kans aan een aantal ambities te werken" zegt directeur Joop van Burk. "Daar zijn we heel blij mee, want we zijn echt ambitieus. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn het borgen en delen van kennis en kunde, het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvormen en het verbinden van innovatieve ontwikkelingen met het traditionele vakwerk."

4 juli 2016

Landgoed Klarenbeek
Het in begin van dit jaar in het leven geroepen ‘kennisnetwerk voor innovatie en duurzaamheid in de restauratie in Gelderland’ is een mix van eigenaren van gebouwd erfgoed, architecten, aannemers, installateurs, adviseurs en ambtenaren. De eerste bijeenkomst vond plaats op Landgoed Huis Schouwenburg in februari. Voor de tweede waren we te gast op landgoed Klarenbeek. Op het oude industrieel erfgoed Klarenbeek is namelijk veel aandacht voor duurzaamheid.

1 juli 2016

Openlucht museum
De 22 deelnemers aan de Restauratie-opleiding van GRC en Graafschap College hadden op vrijdag 16 juni hun afsluitende excursie van de opleiding van 2016. Die ging deze keer naar het Openluchtmuseum in Arnhem, en dat was geen toeval. Zoals het museum zelf zegt is het "een uniek Nederlands museum vol met originele boerderijen, arbeidershuisjes, molens, een kerk, schooltje, melkfabriek en ophaalbrug." Al die oude gebouwen zijn 'echt' en zitten vol met authentieke bouwmethoden. Dat was het ware doel van de rondleiding; extra informatie over al die historische constructies, technieken en materialen. Niet toevallig hebben een aantal leerlingen van de opleiding hier gewerkt. Dat het ook mooi weer was, er voldoende culinair te genieten viel, en de onderlinge sfeer ontspannen was, droeg bij aan de toegevoegde waarde van dit 'uitje'.

Pagina's