Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
29 maart 2018

Jos van de Zande deed, in opdracht van het GRC, een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de restauratiesector in Gelderland. De hoofdconclusie is dat we dringend nieuwe mensen moeten opleiden om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Maar hij kwam ook met aanbevelingen ter verbetering van die opleidingen.

28 maart 2018

Behoort u tot de Kennis & Kundebedrijven in Gelderland en baart het dreigend tekort aan vakmensen u zorgen? Kijk ook eens over de grens in Duitsland. 

22 maart 2018

Deze blog is, tegen de norm van internet in, een ‘long read’ geworden, omdat we het onderwerp zo belangrijk vinden. De zorg over de restauratiebranche zit het GRC namelijk in het hart.

20 maart 2018

Er is een dringende behoefte aan restauratie-vaklieden terwijl de aantallen leerlingen teruglopen. Het GRC probeert daar al een hele tijd wat aan te doen. In dat kader namen we ook deel aan de open avond bij het NRC in Amersfoort op 8 maart jongstleden.

13 maart 2018

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is opgericht om de toekomst van het restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het nieuwste instrument in hun arsenaal is een electronisch dossier en een app om je kennis en expertise beter zichtbaar te maken.

Pagina's