Nieuws

Duurzaam Monumentenbeheer; deelnemers Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) publiceren projectverslag voor woningbouwvereniging Vivare.

Hoe doe je dat nou, onderhoud aan monumenten en tegelijkertijd de duurzaamheid en het energieverbruik sterk verbeteren? Bij Vivare Vastgoedbeheer hebben ze in 2014-2016 het planmatig onderhoud van drie monumenten/complexen van de woningcorporatie in de gemeente Rheden gekoppeld aan de verduurzamingsopgave. Het gepubliceerde verslag is zeer leerzaam.

Opzet van het project
Twee oud-deelnemers aan de cursus LIER, Leo Lussenburg en Ilco Postma, (toenmalig) werknemers van de woningcorporatie, publiceerden kortgeleden een document met een verslag van een experiment in de gemeente Rheden, dat precies aansluit bij de onderwerpen van de leergang. In samenwerking met adviseurs van de gemeente en bouwbedrijf Hoffman gingen ze van 2014 tot en met 2016 aan de slag met drie, in hun aard verschillende, objecten:
- Hoofdstraat 30-36 in De Steeg,
- Worth Rhedenseweg 30-64 in Rheden en
- Ommershofselaan 6-8 in Velp.
Ook de Provincie Gelderland was geïnteresseerd in deze pilot en stelde een subsidie beschikbaar voor ‘innovatieve en energiebesparende maatregelen bij duurzame instandhouding van monumenten’.

Opbouwen van ervaring en knowhow
De drie monumenten zijn geselecteerd om er van te leren. Eén van de doelstellingen van het project was dat de ervaringen uit de pilot als voorbeeld konden dienen voor andere monumenteigenaren. Daarnaast keek de projectgroep naar de effecten op de duur van de onderhoudscyclus en mogelijke kostenbesparingen. Monumenten moeten namelijk ook binnen de exploitatie van de corporatie passen.

Positieve effecten
Het project heeft ervoor gezorgd dat door innovatieve oplossingen en materialen de energieprestaties significant verbeterd konden worden, met respect voor het monument. Daarnaast draagt het volgens de projectgroep bij aan het versterken van de toekomstbestendigheid van erfgoed. De opgedane kennis wordt namelijk breed gedeeld met andere monumenteneigenaren, brancheorganisaties, het restauratieonderwijs en onderhoudsinstanties.

Het GRC beveelt het uitgebreide projectverslag van harte aan: de pdf is hier te vinden.

De nieuwe Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren begint op 16 februari aanstaande. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.