Cursussen

TOEPASSEN VAN KWALITEITSNORMEN IN DE MONUMENTENZORG. (i.s.m. NRC)

DOELGROEP: 
• Uitvoerders, projectleiders werkzaam in de restauratie.
• Werkvoorbereiders, bestekschrijvers, uitvoerders werkzaam in de restauratie.
• Medewerkers van architecten- en adviesbureaus.
• Medewerkers van gemeenten en provincies (Monumentenzorg, Toezicht & Handhaving).
• Medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten.
• Medewerkers van vastgoedbedrijven, die monumenten in portefeuille hebben.
• Monumentenwachters.
• Auditoren voor de verschillende ERM-kwaliteitsnormen (waaronder ook de ‘Kennis en kunderegeling’).
• Planvormers.

INHOUD: Kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerk is niet altijd vanzelfsprekend. In de afgelopen jaren hebben veel verschillende partijen zich ingezet om duidelijke werkafspraken te maken over onder meer de inzet van vakkennis en de toepassing van de juiste technieken en materialen. Het resultaat zijn beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen, die betrekking hebben op verschillende restauratiedisciplines. 
In samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg is een cursusdag ontwikkeld waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:
• De systematiek en structuur van beoordelings- en uitvoeringsrichtlijnen en restauratie-ethiek. 
• Partijen in het bouwproces, hun rollen en verantwoordelijkheden: opdrachtgever, architect/adviseur, uitvoerende bedrijven, overheid, monumentenwacht etc. 
• Relevante wet- en regelgeving, Erfgoedwet, vergunningsplicht of vergunningvrij, Stabu-bestek en restauratiebestek.
• Toepassing van richtlijnen in het bestek, bestek schrijven, uitvragen stellen en inschrijven.
• Toelichting en behandeling van de stof aan de hand van cases uit de praktijk.

DOCENT:  KLAAS BOEDER EN RON SPAAN

CURSUSDATUM : DINSDAG 1 OKTOBER 2019

CURSUSPLAATS: Gelders Restauratie Centrum, ARnhems Buiten, Arnhem 

CURSUSPRIJS € 320,– (excl. btw) INCL. LUNCH EN SYLLABUS

Voor nadere info over het cursusaanbod van het Nationaal Restauratiecentrum zie: https://www.restauratiecentrum.nl/cursusaanbod/bijzondere-cursussen/module-5-toepassen-van-kwaliteitsnormen-in-de-monumentenzorg