Cursussen

Opleiding Hovenier historisch groen van het NCE

Met ingang van 2021 zijn onze groenmodules opgenomen in de opleiding 'Hovenier historisch groen' van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE). 
Het instandhouden van historische tuinen en parken staat daarin centraal. Je doet kennis op over inrichting, structuur, elementen, materialen, en historische beplanting.
Daarnaast besteden we aandacht aan het herkennen van tuinstijlen en de historische ontwikkeling van groen erfgoed. Met deze kennis kan de hovenier beter de plannen voor onderhoud en restauratie van historisch groen (mede) opstellen en in de praktijk uitvoeren.
De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE). Deze stichting vertegenwoordigt het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed en de Nederlandse Tuinenstichting. Hij bestaat uit 8 modules, verspreid over 3 lesjaren. 

Kijk hier voor data en meer informatiehttps://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/hovenier-historisch-groen