Cursussen

HERSTEL VAN HISTORISCH BETON (i.s.m. NRC)

DOELGROEP: Ambtenaren, architecten en hun medewerkers, adviseurs, uitvoerenden en begeleiders bij (restauratie-) bouwbedrijven, inspecteurs en toezichthouders, monumentenwachters, bouwkundig medewerkers van professionele monumenteneigenaren (stadsherstellen, corporaties), bestekschrijvers.

INHOUD: In deze cursus wordt u bekend gemaakt met de eigenschappen van het materiaal beton en de daarin opgenomen wapening en vervolgens worden reparatietechnieken voor specifieke schademechanismen behandeld. Aan de orde komen de aantasting en bescherming van beton, corrosie van het wapeningsstaal en veel voorkomende schademechanismen en wordt u geïnformeerd op welke wijze door middel van onderzoek de oorzaak van de ontstane schade en de conditie van het beton kan worden vastgesteld. Aan het eind van de cursus wordt u gevraagd een hersteladvies op te stellen.

DOCENTEN: Hans van den Hondel, Hans Nooren, Michiel van Hunen.

CURSUSDATUM:  Donderdag 5 september 2019

LOCATIE: Arnhem

CURSUSPRIJS € 320,– (excl. btw) Incl. Lunch en syllabus

Voor meer informatie over de cursus en het NRC: https://www.restauratiecentrum.nl/doc/NRC-cursusaanbod-2019.pdf