Cursussen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Duurzame monumentenzorg (i.s.m. NRC)

N.B. De cursus van 8 september zal worden gehouden op de cursuslocatie van het NRC, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort

Duurzaamheid en monumenten lijken met elkaar op gespannen voet te staan, maar de praktijk leert dat er vaak goede mogelijkheden zijn tot verduurzaming. Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden, is het zaak voor de restauratieprofessionals zich te laten informeren over de mogelijkheden voor duurzame monumentenzorg. Hiervoor zijn ingrepen nodig, die de monumentale waarden van het gebouw niet mogen schaden. In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het relatief nieuwe vakgebied van het duurzaam onderhouden en restaureren van monumenten, historische bouwmaterialen, energietechnische mogelijkheden en verduurzaming van installaties.

De cursist leert beperkingen en kansen te analyseren aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin diverse afwegingen zijn gemaakt. Tevens wordt de cursist handvatten geboden hoe om te gaan met spanningsvelden en mogelijkheden. 

DocentenBert van Bommel - Jaap de Jonge - Dick van 't Slot - Miel Wijnen

Inschrijven: https://www.restauratiecentrum.nl/cursusaanbod/inschrijven?cursus=cursusaanbod/duurzaam/duurzame-monumentenzorg

duur 1 dag.
datum Dinsdag 9 maart 2021 Amersfoort.
datum Woensdag 8 september 2021 Arnhem.
locatie Amersfoort en Arnhem.
kosten €320,– (exclusief btw) Inclusief lunch en syllabus.
doelgroep Ambtenaren belast met het toetsen van restauratie- en/of renovatieplannen, beheerders van monumenten, beheerders van historische en/of karakteristieke gebouwen, medewerkers van advies- en architectenbureaus, medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven die betrokken zijn bij renovatie- en restauratieprojecten.

N.B. De cursus van 8 september zal worden gehouden op de cursuslocatie van het NRC, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort