Cursussen

DUURZAME MONUMENTENZORG. Energiebesparing in monumenten. (i.s.m. NRC)

DOELGROEP: Ambtenaren belast met het toetsen van restauratie en/of renovatieplannen, beheerders van monumenten, beheerders van historische en/of karakteristieke gebouwen, medewerkers van advies- en architectenbureaus, medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven, die betrokken zijn bij renovatie- en restauratieprojecten.

INHOUD: Duurzaamheid en monumenten lijken met elkaar op gespannen voet te staan, maar de praktijk leert, dat er vaak goede mogelijkheden zijn tot verduurzaming. Om ons erfgoed voor de komende generaties in stand te kunnen houden is het zaak voor de restauratieprofessional zich te laten informeren over de mogelijkheden voor duurzame monumentenzorg. Hiervoor zijn ingrepen nodig, die de monumentale waarden van het gebouw niet mogen schaden. In de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de ontwikkelingen binnen het relatief nieuwe vakgebied van het duurzaam onderhouden en restaureren van monumenten, historische bouwmaterialen, energietechnische mogelijkheden en verduurzaming van installaties. De cursist leer beperkingen en kansen te analyseren aan de hand van praktijkvoorbeelden waarin diverse afwegingen zijn gemaakt. Tevens wordt de cursist handvatten geboden hoe om te gaan met spanningsvelden en mogelijkheden.

DOCENTEN: BERT VAN BOMMEL, JAAP DE JONGE , MIEL WIJNEN, DICK VAN ’T SLOT

CURSUSDATUM: DINSDAG 8 OKTOBER 2019 – Gelders Restauratie Centrum ARNHEM 

CURSUSPRIJS € 320,– (excl. btw) INCL. LUNCH EN SYLLABUS

Voor nadere info over het cursusaanbod van het Nationaal Restauratiecentrum zie: http://www.restauratiecentrum.nl/doc/NRC-cursusaanbod-2019.pdf