Cursussen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Duurzaam restaureren voor vaklieden (i.s.m. NRC)

INHOUD
Duurzaamheid in de restauratie is een steeds belangrijker wordend thema. Niet alleen in de planvorming en voorbereiding rondom een restauratieproject speelt dit onderwerp, ook voor de uitvoerende vaklieden is een uitdagende en verantwoordelijke taak weggelegd. Alle partijen in de bouwketen dienen immers intensief samen te werken om tot correcte keuzes, goede oplossingen en een juiste uitvoering te komen. In de uitvoering dienen door vaklieden vaak nog detailkeuzes gemaakt te worden, waarbij goed vakmanschap en kennis van historische waarden, -materialen en -technieken onmisbaar zijn. In een interactieve en praktische driedaagse cursus worden vaklieden, voorlieden en uitvoerders breed geïnformeerd over het thema ‘duurzaamheid’ in de monumentenzorg. Naast theoretische uitleg worden praktijksituaties uitgewerkt en verwerkingsopdrachten uitgevoerd.

De volgende onderwerpen passeren de revue:
• Het belang van duurzaam restaureren, de rol van de bouwhistorie van een pand bij de mogelijke keuzes voor duurzame ingrepen.
• De bouwfysische gevolgen van na-isolatie bij monumenten en de juiste maatregelen.
• Duurzame materialen en de relatie tot de levensduur en de belasting voor het milieu.
• Het inpassen van technische installaties in monumenten en de gevolgen voor de historische waarde van een monument.
• De wijze van werken die garant staat voor de juiste uitvoering van de gekozen duurzame maatregelen.

Op de derde cursusdag wordt een werkbezoek gebracht aan een lopend restauratieproject  (Landgoed Reuversweerd in Brummen), waar uitleg wordt gegeven over hetgeen in de eerste twee cursusdagen aan bod is geweest.

Docenten: Willard van Reenen - Marc Stappers - Ron Spaan -Joop Jansen -Dick van 't Slot

Inschrijven: https://www.restauratiecentrum.nl/cursusaanbod/inschrijven?cursus=cursusaanbod/duurzaam/duurzaam-restaureren-voor-vaklieden

Cursusdata: 8, 15 en 22 april. Dag 1 en dag 2 in Amersfoort en dag 3 in Brummen

Kosten: € 885,– (exclusief btw).
Inclusief lunch en syllabus.

Doelgroep: Ervaren restauratievaklieden (MBO niveau 3 en 4), zoals timmerlieden en metselaars, voorlieden en uitvoerders die regelmatig werkzaam zijn in onderhoud, restauratie en herbestemming van gebouwde monumenten.