Cursussen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Cursus ‘Stinzenplanten in het historisch groen’ (als onderdeel van de opleiding Hovenier historisch groen van het NCE)

Op veel landgoederen en buitenplaatsen wordt het voorjaar ingeluid door de rijke bloei van de stinzenflora. In 1932 beschrijft J. Botke deze beplanting rond de Friese Schierstins te Veenwouden. Hij introduceert daarmee de term stinzenplanten. Tegenwoordig bedoelen we vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 16de eeuw zijn (en worden) aangeplant op buitenplaatsen, kastelen, oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante omgevingen. Ze worden beschouwd als een cultuur-historisch onderdeel van de Nederlandse flora. De cursus behandelt alle aspecten van deze aansprekende beplanting.
 

Deze cursus is met ingang van 2021 opgenomen in de opleiding 'Hovenier historisch groen' van het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen (NCE) en niet meer als aparte module te volgen. 
De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Kennisontwikkeling Groen Erfgoed (SKGE). Deze stichting vertegenwoordigt het Gilde van Tuinbazen, de Vereniging van Erfgoedhoveniers, de Vakgroep Groen Erfgoed en de Nederlandse Tuinenstichting. De complete opleiding bestaat uit 8 modules, verspreid over 3 lesjaren.
 
N.B. de opleiding 'Hovenier historisch groen' is voor 2021 en 2022 volgeboekt. Heeft u interesse in deelname in 2023, neem dan contact op met het NCE.

Kijk hier voor meer informatiehttps://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/hovenier-historisch-groen